Premies 2015 verlengd tot 30 juni 2016

Premies 2015 verlengd tot 30 juni 2016

De huidige premieregeling loopt verder tot 30 juni 2016.
Maak er nog snel gebruik van. Vanaf medio 2016 verwachten we een structurele afbouw.

 • Premieaanvragen voor bestaande woningen zijn geldig met eindfacturen t/m 30 juni 2016.
 • Premieaanvragen voor nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag tussen 1 januari 2016 en 30 juni 2016 zijn geldig indien E-peil ≤ 20.

Bekijk het premieoverzicht 2016. Hou rekening met de meest recente premievoorwaarden. Zo voorkomt u onvolledige of onjuiste aanvragen.

 

Alle informatie vindt u ook op onze website

www.eandis.be > Energie besparen > Overzicht energiepremies.

 
 
  

* Let op!

 • Premies Dakisolatie/Vloerisolatie/Muurisolatie
  Enkel de geïsoleerde oppervlakte in het bestaande gedeelte van de woning komt in aanmerking.
 • Premie Hoogrendementsglas
  Enkel de glasoppervlakte (dagmaten!) van de nieuwe beglazing ter vervanging van de bestaande beglazing komt in aanmerking. De oppervlakte van de raamprofielen komt niet in aanmerking.
 • Premie Zonneboiler
  Vermeld zowel op de factuur als op het attest duidelijk merk en type van de zonneboiler. Enkel merken en types die exact overeenkomen met de vermelding op het Solar Keymark worden aanvaard.
 • Premie Warmtepomp 
  De warmtepomp moet getest zijn door een onafhankelijk geaccrediteerd instituut. Eigen testresultaten van fabrikanten worden niet aanvaard.