Woonprojecten

Uw droom                  uw project                 onze zorg

Bedrijfsgebouwen Groep De Vroe

Bedrijfsgebouwen Groep De Vroe

Januari 2015 , start van de plaatsing van de zonnepalenen op onze eigen nieuwe bedrijfsgebouwen .

We gaan nog steeds voor een 'groene' winning van electriciteit , op onze eigen kleinschalige manier .

Enkel de zon hebben we nog nodig ......